Knekk

Knekk

Totalt har vi 5 kantpresser som dekker alle platetykkelser vi operere med. Vår siste og største investering er en kantpresse med en presskraft på 320 tonn og knekker materialer inntil 15 mm tykkelse. Den er utstyrt med integrerte løfte armer og kran, slik at vi kan håndtere store tunge plater på en rasjonell måte.

Vi har en robotisert kantpresse. Den er knyttet opp mot vårt STOPA automatlager og er konkurransedyktig for mellomstore og store serier. Store serier og ferdige plate deler kan produseres direkte fra laser/automatlager uten menneskelig berøring.