Kjølt arbeidsbord RBE


Kjølt arbeidsbord i rustfritt stål.


Hygienisk utførelse med rustfritt stål innvendig og utvendig.


Leveres i fem lengder, 800,1200, 1600, 2000 og 2400 mm. Låsbare dører, fem geiderpar bak hver dør. Kan leveres med skuffer.


Kan leveres med brønn eller renne i topplaten.
Topplater på andre mål og i andre materialer kan leveres.


Enkel service med uttrekkbar kjøleenhet. Elektronisk temperaturstyring.


Automatisk avtining og fordamping av tinevannet


Kan også leveres for sentralkjøling. Alle kjølemedier kan leveres. Oppgi kjølemedie ved bestilling.


Temperaturområde, se produktkatalogen.

Last ned brosjyre Teknisk dokumentasjon


Kjølt arbeidsbord RBE

Lengde Bredde Høyde Gastronorm Typenr Best.nr 

Tillegg

Mulige tillegg til produktene

Navn Beskrivelse Best.nr Pris
Sentralkjøling Netto prisreduksjon ved sentralkjøling. (Ikke uttrekkbar kjøleenhet)Leveres da med termostat med avrimingsfunksjon,tilkoblingskraner, magnetventil og ekspansjonsventil 80009811 -