Geiderstativ


Geiderstativ GS 3

For 3 stk 50 x 50 kurver
L 570, B 505, H 850 mm
Geideravstand 200 mm

Lengde Bredde Høyde Gastronorm Typenr Best.nr 

Geiderstativ GS 6

For 6 stk 50 x 50 kurver
L 570, B 505, H 1460 mm
Geideravstand 200 mm

Lengde Bredde Høyde Gastronorm Typenr Best.nr 

Geiderstativ GS 12

For 12 stk 50 x 50 kurver
L 1115, B 505, H 1460 mm
Geideravstand 200 mm

Lengde Bredde Høyde Gastronorm Typenr Best.nr 

Geiderstativ GS 18

For 18 stk 50 x 50 kurver
L 1660, B 505, H 1460 mm
Geideravstand 200 mm

Lengde Bredde Høyde Gastronorm Typenr Best.nr