TotAl-gruppen

TotAl-gruppen

Vi er medlem og aktivt involvert og engasjert i det som skjer i TotAl-gruppen. TotAl-gruppen samlet behersker det meste innen ulike typer produksjon og kompetanse gjennom alle sine medlemmer. Ingen har alle typer maskiner og kompetanse. Der vi har et behov for en tjeneste eller kompetanse vi selv ikke besitter, bruker vi selskapene i TotAl-gruppen aktivt.